Demontaż pojazdu i weryfikacja części

Po dostarczeniu auta do Zakładu, odbywają się jego oględziny, wstępne ustalenie zakresu planowanych prac, a następnie rozpoczyna się demontaż. Na tym etapie prowadzimy selektywną ocenę i segregację części, na te które wymagają wymiany, odnowienia czy też będą montowane w stanie oryginalnym. Tworzona jest lista braków oraz strategia co do sposobu odbudowy. Dla każdego auta przygotowane jest wydzielone miejsce w magazynie co zapewnia, iż nie zostaną pomieszane z elementami od innych pojazdów na których prowadzone są równocześnie prace. Przy założeniu kompletnej renowacji każdy zespół jest rozebrany i zweryfikowany jego stan, natomiast karoseria pozbawiona wszystkich demontowalnych i uszkodzonych elementów, które nie będą już wykorzystywane elementów trafia do piaskowania.

demontaż pojazdówdemontaż pojazdówdemontaż pojazdów


Copyright: renowacja.com | wykonanie: AktivNet